www.survivorsland.nl 2015 © Copyright Survivorsland Het LUMC in Leiden Donatie voor het onderzoek naar de behandelmethode 'het levend geneesmiddel' van prof. Fred Falkenburg.   Zo'n 4.000 mensen in Nederland worden jaarlijks getroffen door leukemie, lymfklierkanker of de ziekte van Kahler. Het 'levend geneesmiddel' is een nieuwe behandelmethode voor deze patiënten. Het gaat daarbij om levende afweercellen van gezonde donoren die in het laboratorium getraind worden om de strijd aan te gaan met de kwaadaardige cellen in de patiënt. Deze donorcellen kunnen heel lang in het lichaam van de patiënt de kankercellen blijven opsporen, herkennen en uitschakelen. Onderzoek naar deze methode is bij het LUMC in het stadium van eerste toepassingen bij patiënten. Inge Jedema is als onderzoeker betrokken bij het 'levend geneesmiddel': "Donorcellen kunnen naast het uitschakelen van de kankercellen ook de strijd aangaan met gezonde lichaamscellen van de patiënt. Daarom selecteren en bewerken wij in het laboratorium de donor afweercellen zodat die alleen de kwaadaardige cellen aanvallen." Ook de bestrijding van andere ziektes is onderdeel van dit onderzoek. Bij de behandeling heeft de patiënt soms tijdelijk geen afweer tegen levensbedreigende virussen. Daarom zet het LUMC eveneens specifieke donorcellen in om eventuele virus geïnfecteerde cellen in de patiënt op te sporen en uit te schakelen. Het onderzoek naar deze nieuwe behandelmethode is uniek voor Nederland maar het LUMC werkt hiervoor samen met wetenschappelijke partners uit Duitsland en Groot-Brittannië. Dit consortium ontving in de zomer van 2013 een Europese subsidie om nieuwe toepassingen voor patiënten mogelijk te maken. Om het geneesmiddel echter breed toegankelijk te maken, is aanvullende financiering nodig. De donatie wordt ingezet voor verdere ontwikkeling van “het levend geneesmiddel”afweercellen van gezonde donoren die in het lab getraind worden om de strijd aan te gaan met kwaadaardige cellen in het lichaam van de patient. Daniel den Hoed Stichting in Rotterdam Donatie voor de aanschaf van een machine met baanbrekende capaciteiten voor kankercel onderzoek. Het onderzoek naar nieuwe kanker-gerelateerde genen (DNA en RNA) en eiwitten is een veld dat constant in beweging is. Om de steeds verbeterende moleculaire technieken te kunnen faciliteren is binnen de Daniel den Hoed behoefte aan nieuwe apparatuur. Het is voor de Daniel den Hoed Stichting heel belangrijk om onderzoekers de meest vooruitstrevende technieken te kunnen blijven aanbieden. De grote wens is om een machine aan te schaffen die losse cellen kan isoleren uit levend weefsel. Dit is in het kader van cel gericht onderzoek het “ei van Columbus”. In kankergezwellen is niet één cel werkelijk hetzelfde. Er zijn bijvoorbeeld cellen die uitzaaien, terwijl anderen dat (nog) niet doen. Met dit apparaat kunnen wetenschappers cellen isoleren voor celkweek en verder farmacologisch onderzoek. Deze zogenaamde CTAS techniek is in ontwikkeling, maar het prototype-stadium is al wel gepasseerd. Stichting Survivorsland is zeer enthousiast over de informatie die zij kregen betreffende deze CTAS techniek en de stichting heeft besloten om Daniel de Hoed een bedrag te doneren  voor deze machine met baanbrekende capaciteiten. Volgens het Daniel den Hoed Stichting te Rotterdam kunnen we er verzekerd van zijn dat onze gehele bijdrage ten goede komt aan het dichterbij brengen van de overwinning op kanker. Nederlands Kanker Instituut, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam Donatie voor een baanbrekend onderzoek: “Kankertherapie op maat”. Survivorsland doneerde de opbrengst van de Marathon loop in Barcelona door Paul Roodenburg en Jan Koen de Graaf aan het NKI-AVL met hun onderzoek: “Kankertherapie op maat”.  Op dit moment overleeft gemiddeld iets meer dan de helft van de kankerpatiënten de ziekte na tenminste vijf jaar, al verschillende percentages sterk per type kanker. De overleving van kanker stijgt weliswaar gestaag, maar de vooruitgang is tergend langzaam.  De onderzoekers verwachten nu dat door 'Kankertherapie op maat' over een jaar of 20 de meeste vormen van kanker niet langer meer dodelijk zullen zijn, maar chronisch met een redelijk goede kwaliteit van leven. De voordelen van 'Kankertherapie op maat' zijn duidelijk: de patiënt krijgt alleen het meest werkzame geneesmiddel vroeg toegediend. Door therapie op maat worden ook de kosten van de gezondheidszorg in de hand gehouden omdat patiënten niet langer dure geneesmiddelen krijgen waar ze geen baat van ondervinden. Een fantastisch onderzoek wat precies aansluit op de droom van Survivorsland: dat iedere kankerpatient Survivor zal worden na hun therapie. Onderzoek door Dr. P.J. Lugtenburg van het Erasmus MC, Rotterdam Survivorsland doneerde een bedrag voor het onderzoek van individuele behandeling van het non-Hodgkin lymfoom.   Dr. Elly Lugtenburg licht persoonlijk haar onderzoek toe met het volgende stukje: Op weg naar een individuele behandeling voor het diffuus grootcellig B-cellymfoom. door Dr. Elly Lugtenburg, Internist-hematoloog, Erasmus MC, Rotterdam: Diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL) is de meest voorkomende vorm van non-Hodgkin lymfoom bij volwassenen. In Nederland worden per jaar 1500 nieuwe patiënten met DLBCL gediagnosticeerd. De behandeling bestaat uit de combinatie van chemotherapie met  de monoklonale antistof Rituximab (R-CHOP). Daarmee wordt een gemiddelde 5-jaars overleving behaald van ongeveer 60%. Aan de huidige behandeling kleven een aantal onbevredigende aspecten. Als belangrijkste: het is een "eenheidsbehandeling", waarbij geen rekening gehouden wordt met de specifieke kenmerken van patiënt en tumor op een individuele basis. De huidige aanpak staat ver af van een "behandeling op maat", een behandeling die precies aansluit op de unieke kenmerken van de tumor van de individuele patiënt. Een aantal recente inzichten op het gebied van basaal onderzoek en geneesmiddelen ontwikkeling maken het in de nabije toekomst mogelijk wel naar een vorm van "personalized treatment" toe te werken bij het DLBCL. Laboratorium van Dr. Mieke Schutte, Josephine Nefkens Instituut te Rotterdam Survivorsland doneerde een bedrag naar het het oncogenetisch laboratorium van Dr. Mieke Schutte . Het lab is gevestigd in het Josephine Nefkens Instituut van het Erasmus MC te Rotterdam. Dit laboratorium is vooruitstrevend in het onderzoek om het ziekteverloop van borstkankerpatiënten beter te voorspellen. We werden gastvrij ontvangen in het lab van Dr. Mieke Schutte door Antoinette, Adrian, Mieke en Muhammad, een deel van het 7 koppige team van het oncogenetisch lab. We kregen een uitgebreide rondleiding door het lab en een duidelijk en begrijpende uitleg van hun onderzoek van de genen bij vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad en bij vrouwen die geen borstkanker hebben gehad. Dit allemaal om het ziekteverloop van borstkankerpatiënten beter te voorspellen.. Stichting Survivorsland weet dat het geld hier heel goed besteed is. UMCG Kanker Researchfonds, Groningen. Survivorsland doneerde een bedrag voor een groot onderzoek o.l.v. Prof. Dr. Jourik Gietema: Overlevers na zaadbal kanker. Prof. Dr. Jourik Gietema doet met een aantal collega´s in het UMCG onderzoek naar zaadbalkanker. “Zaadbalkanker is in veel gevallen goed te genezen. Helaas is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat bij een aantal expatiënten (overlevers) van testiskanker lange termijneffecten optreden die de gezondheid van de veelal jonge overlevers van testiskanker alsnog bedreigt. Prof. Dr. Jourik Gietema doet onderzoek om hiervoor een oplossing te vinden. Een ding is zeker: er is meer kennis nodig over deze late effecten van behandeling bij testiskanker om tijdig geschikte preventieve maatregelen te kunnen ontwikkelen. ”Door vroege opsporing van risicofactoren zou behandeling kunnen plaatsvinden. Dit kan de kans op lange termijn effecten verkleinen". KWF Kankerbestrijding, Amsterdam en Rotterdam Donaties tussen 2005 en 2008 gingen vooral naar het KWF Het Koningin Wilhelmina fonds Kankerbestrijding heeft verschillende donaties ontvangen van Stichting Survivorsland. KWF staat natuurlijk al jaren aan de top van fondsenwerving naar kankeronderzoek. Door het KWF is ook uitdrukkelijk toegezegd dat het geld ging naar kankeronderzoek. Verschillende donaties gingen naar KWF Kankerbestrijding Amsterdam en naar het KWF kankerbestrijding Rotterdam. Stichting Palazzoli, steunpunt voor met kanker en hun naasten, Zeeland. De Zeeuwse Stichting Palazzoli, steunpunt voor mensen met kanker en hun naasten doen vele activiteiten om kanker bespreekbaar te maken, mensen te ondersteunen, Ook ontmoetingsavonden  voor (ex)patiënten worden georganiseerd. Lezingen etc. Daarom heeft Stichting Survivorsland verschillende donaties gedaan naar dit belangrijk steunpunt. Het grote Survivorsland festival 2005 op de sportvelden van Baskensburg, Vlissingen Cheque overhandigd aan het KWF Kankerbestrijding. Op zaterdag 11 Juni 2005 was het eerste evenement door Stichting Survivorsland georganiseerd. Het was een succes met inzet van vele artiesten, bedrijven, instellingen, scholen en vele vrijwilligers. Het evenement trok veel volk en het KWF was er ook aanwezig. Zij hielpen ook mee met de voorbereidingen. Rond middernacht kon een flinke cheque overhandigd worden aan de toenmalige regio coördinator Jaques Damen van het KWF kankerbestrijding, district Zuidwest Nederland. Jaques lichtte toe, dat het geld gebruikt zal worden ten behoeve van kankeronderzoek. Het grote Survivorsland festival 2005 op de sportvelden van Baskensburg, Vlissingen Cheque overhandigd aan Stichting Palazzoli. Ook de Zeeuwse Stichting Palazzoli heeft een deel van de opbrengst overhandigd gekregen bij Survivorsland’s grote evenement tegen kanker op de sportvelden in Vlissingen. Stichting Palazzolli zet zich sinds 1999 in voor mensen met kanker en hun naasten. Hersentumor Centrum van het Erasmus MC te Rotterdam. De allerlaatste donatie van Stichting Survivorsland ging naar een belangrijk onderzoek naar de strijd tegen hersenkanker. Stichting Survivorsland heeft als doel gekozen een groot hersenkanker onderzoek van het Hersentumor Centrum in het Erasmus MC te Rotterdam onder leiding van Professor Peter A.E. Sillevis Smitt. Van alle vormen van kanker is de kwaadaardige hersentumor één van de meest agressieve en moeilijkst te behandelen. En dat is tragisch, want juist deze vorm van kanker komt relatief vaak voor bij jonge mensen. In het Hersentumor Centrum van het Erasmus MC werken alle onderzoekers samen in de strijd tegen hersenkanker. Professor Sillevis Smitt zou graag deze gift willen inzetten voor onderzoek naar een nieuwe therapie voor een veelvoorkomende vorm van hersenkanker: immunotherapie voor IDH1 gemuteerde gliomen. Immunotherapie is een behandeling met medicijnen die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleert. Deze medicijnen versterken uw eigen afweersysteem, zodat het de kankercellen beter kan doden. Bas Weenink, Arts-onderzoeker bij het HTC geeft uitleg over dit project: immunotherapie voor IDH1 gemuteerde gliomen. “Enorm bedankt voor uw bijdrage voor ons onderzoek gericht op T cel therapie van gliomen. We zullen het bedrag zorgvuldig besteden om het project verder te versterken. Onderstaand ziet u een korte omschrijving van het project:” Gliomen zijn de meest voorkomende kwaadaardige hersentumoren en hebben veelal een zeer slechte prognose. Specifieke veranderingen in het DNA, namelijk in het isocitraat dehydrogenase 1 (IDH1) gen, komen vaak voor in gliomen. Veruit de meeste van deze mutaties in IDH1 zijn identiek. Vanuit immunologisch perspectief is deze IDH1mutatie interessant om tumoren op ‘aan te vallen’: het is een tumor-specifieke mutatie dat aanwezig is in alle cellen van de tumor en afwezig in gezonde cellen. Recentelijk is ontdekt dat IDH1specifieke immuuncellen aanwezig zijn in het bloed van ~20% van de patiënten met een IDH1 gemuteerd glioom. Deze ‘T cellen’ remmen tumorgroei en kunnen voor genezing zorgen in experimentele muis modellen. Helaas is de aanwezigheid van deze T cellen op zich zelf onvoldoende om een effectief anti-tumor effect in patiënten op te wekken. Waarschijnlijk zijn ze in te lage aantallen aanwezig zijn en/of worden ze geconfronteerd met een immuun onderdrukkende omgeving. Echter, de aanwezigheid van mutant IDH1- specifieke T cellen in een deel van de patiënten maakt het mogelijk deze T cellen en diens T cel receptoren (TCRs) te isoleren vanuit bloed en/of tumor materiaal. Tumor-specifieke T cel receptoren kunnen in T cellen van patiënten gebracht worden om deze in staat te stellen IDH1 gemuteerde gliomen te herkennen en te elimineren. Het doel van dit project is het verkrijgen en selecteren van dergelijke TCRs om uiteindelijk een effectieve T cel therapie voor patiënten met IDH1 gemuteerde gliomen te ontwikkelen.   Stichting Survivorsland heeft de afgelopen tien jaar ook naar deze belangrijke doelen een donatie gedaan: